dr Szymon Zaręba

Contact:
tel. (22) 65-72-885
email: s.zareba@inp.pan.pl
Office hours: Wednesdays from 13.00-15.00, room 216
 • Assistant profesor in the Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences
 • Secretary of the Department of Public International Law
 • PhD, Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences, thesis: “The legal effects of the lack of recognition of a state from the point of view of international law”, under the supervision of professor Władysław Czapliński
 • LLM, University of Warsaw, Faculty of Law and Administration
 • MA, University of Warsaw, Institute of International Relations
 • International case-law
 • Law and activities of international organizations
 • Protection of human rights
 • International recognition

Research projects

 • Fundamental Rights In Courts and Regulation (FRICoRe), 2019-2021, project funded by the EU Justice Programme (JUST-AG-2017/JUST-JTRA-EJTR-AG-2017), participant contact (together with dr Mateusz Grochowski)
 • Problemy odpowiedzialności międzynarodowej w stosunkach polsko-rosyjskich [Problems of responsibility in Polish-Russian relations], 2019-2022, project funded by National Science Centre, agreement UMO-2018/29/B/HS5/00863, participant
 • Roadmap to European effective Justice (RE-Jus): judicial training ensuring effective redress to fundamental rights violations, 2017-2018, project funded by the EU Justice Programme (JUST/2015/JTRA/AG/EJTR/8703), uczestnik
 • Sytuacja prawna podmiotów nieuznawanych w prawie międzynarodowym [Legal status of unrecognised entities in international law], 2015-2018, project funded by National Science Centre, agreement UMO-2014/13/B/HS5/01490, uczestnik

Monographs:

 1. Skutki braku uznania państwa w świetle prawa międzynarodowego [The legal effects of the lack of recognition of a state from the point of view of international law], Wydawnictwo Instytutu Nauk Prawnych PAN, Warsaw 2020 (in print).

Book chapters and articles:

 1. Suwerenność i równość państw według Ludwika Ehrlicha a pojęcie suwerennej równości w praktyce ONZ, [w:] Patrycja Grzebyk, Rafał Tarnogórski (red.), Siła prawa zamiast prawa siły. Ludwik Ehrlich I jego wkład w rozwój nauki prawa międzynarodowego oraz nauki o stosunkach międzynarodowych, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2020.
 2. W poszukiwaniu właściwego miejsca. Polska w Radzie Bezpieczeństwa w latach 2018–2019, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2019, nr 4.
 3. Review: Mateusz Błachucki, Ponadnarodowe sieci organów administracji publicznej oraz ich wpływ na krajowy porządek prawny (na przykładzie ponadnarodowych sieci organów ochrony konkurencji), „Europejski Przegląd Sądowy” 2019, nr 10.
 4. Responsibility for the Acts of Unrecognised States and Regimes, [w:] Agata Kleczkowska, Władysław Czapliński (red.), Unrecognised Subjects in International Law, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019.
 5. Review: Harold Hongju Koh: The Trump Administration and International Law, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2019, nr 2.
 6. Legalność i skuteczność muru granicznego z punktu widzenia Konwencji genewskiej z 1951 r., „Pogranicze. Polish Borderlands Studies” 2018, t. 1(6)
 7. Ciągłość państwa polskiego od 1918 r. z punktu widzenia prawa międzynarodowego, „Sprawy Międzynarodowe” 2018, t. 71, nr 3.
 8. Specyfika odpowiedzialności za naruszenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka związane z działalnością nieuznawanych reżimów – analiza orzecznictwa, „Studia Prawnicze” 2016, t. 207, nr 3.