Rozprawy prawnicze

Seria monografii zawierających kompleksowe omówienie zagadnień z wybranych działów prawa. Seria obejmuje prace zarówno z teorii prawa jak i szczegółowych dogmatyk prawniczych, spełniające kryterium badań podstawowych. Celem serii jest zaprezentowanie aktualnych i istotnych wyników badań z zakresu nauk prawnych. Wydawane rozprawy cechuje kompleksowość i wnikliwość ujęcia przedmiotu badań poparta wysokiej jakości warsztatem metodologicznym autorów. Zebrane w serii monografie prezentują oryginalne, nigdzie wcześniej nie publikowane wyniki badań.

Redaktorem merytorycznym serii jest dr hab. Mateusz Błachucki, prof. INP PAN. Tworząc serię Rozprawy Prawnicze Wydawnictwo INP PAN zamierza publikować ważne, nowatorskie i aktualne monografie, które będą istotnym wkładem w rozwój jurysprudencji, a także staną się zauważalnym głosem w debacie publicznej, który będzie miał szansę wpłynąć na działania ustawodawcy i organów stosujących prawo.

Seria obejmuje zarówno monografie autorskie jaki i wieloautorskie, ale pod warunkiem, że są one zwarte, spójne i są wynikiem prac zespołu badawczego.
Wszystkie wydawane monografie spełniają najwyższe standardy etyczne przewidziane dla prac naukowych i przechodzą złożony proces recenzyjny.

Autorami Rozpraw Prawniczych są naukowcy z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk i innych wiodących ośrodków naukowych, dzięki czemu ten systematycznie uzupełniany zbiór opracowań stworzy bazę wiedzy prezentującą szeroką tematykę aktualnych zagadnień.

Seria Rozprawy Prawnicze adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych pogłębionymi studiami nad wybranymi instytucjami i zjawiskami prawnymi, które mogą się okazać inspiracją do dalszych badań jak i stanowić nieocenioną pomoc w rozwiązywaniu problemów praktycznych.

W serii do tej pory ukazały się:

  • Mateusz Błachucki, Ponadnarodowe sieci organów administracji publicznej oraz ich wpływ na krajowy porządek prawny (2019)
  • Paweł Popardowski, Reguły konkurencji w rolnictwie w prawodawstwie Unii Europejskiej (2019)
  • Joanna Mucha Kujawa, Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej jako instytucjonalny zastępca prawno-procesowy Skarbu Państwa (2019)
  • Małgorzata Łączkowska-Porawska, Heteroseksualność i monogamiczność małżeństwa jako stosunku prawnego (2019)
  • Anna Hernandez-Połczyńska, Procedury specjalne Rady Praw Człowieka ONZ (2019)
  • Michał Jan Filipek, Koncepcja zbrodni przeciwko ludzkości w międzynarodowym prawie karnym (2020)
  • Szymon Zaręba, Skutki braku uznania państwa w prawie międzynarodowym (2020)