dr Gabriela Lenarczyk

Zakład naukowy: Zakład Prawa Prywatnego

Asystent

Kontakt:
email: g.lenarczyk@inp.pan.pl
 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2018)
 • Absolwentka rocznego programu General Course na London School of Economics and Political Science (2015)
 • Uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Patent pledges na tle polskich instytucji prawych ze szczególnym uwzględnieniem licencji otwartej” (promotor: prof. dr. hab. P. Podrecki), INP PAN, 2022
 • nowe modele zarządzania własnością intelektualną;
 • ochrona poufnych informacji handlowych w sektorze life science;
 • mechanizmy prywatnych regulacji (private ordering);
 • prawo farmaceutyczne;
 • granice przejrzystości danych rejestracyjnych.
 • Aktualnie realizowany temat badawczy: Ochrona danych rejestracyjnych w europejskim prawie własności intelektualnej, grant NCN nr 2019/33/B/HS5/02198, wraz z dr Żanetą Zemłą-Pacud
 • Ekspertka w ramach projektu zewnętrznego na zlecenie stowarzyszenia INFARMA (2022-)
 • Członkini grupy badawczej Life Science Legal Lab
 • Członkini międzynarodowej organizacji American Association for Justice
 • Współprzewodnicząca grupy Młodych Prawników, utworzonej w ramach międzynarodowej organizacji PEOPIL
 • „IP and Access to COVID-19 Relevant Medicines – in Search of an Optimal Legal Framework” (wraz z dr Ż. Zemłą-Pacud), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej. Z. 4 (150), Wydawnictwo Wolters Kluwer, 2020.
 • “Przepisy prawa a stan nagłego zagrożenia zdrowotnego” (wraz z J. Budzowską) w: “Stany nagłego zagrożenia zdrowotnego w gabinecie stomatologicznym. Wydanie I, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2020.
 • “Zapis monitoringu szpitalnego jako dowód w procesach o błędy medyczne” (wraz z J. Budzowską) w: “Monitoring w placówkach medycznych z uwzględnieniem wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych”, Wydawnictwo C.H. Beck, 2020.
 • “Compensation of non-pecuniary loss of close relatives: a comparative study on European Member States’ and Switzerland’s legislation and practices”, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ, wrzesień 2018.