dr hab. Mateusz Błachucki

Kontakt:
tel. (22)65-72-781
email: mblachuck@inp.pan.pl
dyżur: wtorki w godz. 12:00-14:00, pok. 222

Dr hab. nauk prawnych, profesor w Zakładzie Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Członek Rady Naukowej INP PAN. Członek Rady Naukowej Wydawnictwa INP PAN. Członek Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej przy Prezesie PAN. Sekretarz redakcji Orzecznictwa Sądów Polskich. Wykładał na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej. Ukończył Szkołę Prawa Angielskiego i Europejskiego oraz Szkołę Prawa Amerykańskiego. Sekretarz redakcji Orzecznictwa Sądów Polskich. Członek Polskiego Towarzystwa Legislacji, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz stały współpracownik OBSiL Krajowej Rady Radców Prawnych.

Prawo antymonopolowe, procedury administracyjne, kontrola inwestycji zagranicznych, transnarodowe prawo administracyjne.

Kierowane projekty naukowe:

Kierownik i główny wykonawca w projekcie badawczym Ponadnarodowe sieci organów administracji publicznej i ich wpływ na krajowy porządek prawny (na przykładzie sieci organów ochrony konkurencji). Projekt jest realizowany i finansowany w ramach konkursu NCN Opus 12 (umowa nr UMO-2016/23/B/HS5/03605). Rozpoczął się on w lipcu 2017 r., a planowane zakończenie ma nastąpić w czerwcu 2020 r.

Nagrody:

II nagroda w konkursie na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2011 r. organizowanym przez miesięcznik Państwo i Prawo.

Stypendia:

Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w latach 2011 – 2013.

Autor i redaktor wielu publikacji naukowych w języku polskim i angielskim – m.in. Ponadnarodowe sieci organów administracji publicznej oraz ich wpływ na krajowy porządek prawny (na przykładzie ponadnarodowych sieci organów ochrony konkurencji), Warszawa 2019, Polish Competition Law – Commentary, Case Law and Basic Texts, UOKiK, Warszawa 2013, System postępowania antymonopolowego w sprawach kontroli koncentracji przedsiębiorców, UOKiK, Warszawa 2012; Aktualne problemy rozgraniczania właściwości sądów administracyjnych i sądów powszechnych, Wydawnictwo NSA, Warszawa 2011; Analiza i ocena zmian kodeksu postępowania administracyjnego w latach 2010-2011, Wydawnictwo NSA, Warszawa 2012, Źródła prawa administracyjnego a prawa i wolności obywatelskie, Wydawnictwo NSA, Warszawa 2013, czy Skargi, wnioski i petycje – Powszechne środki ochrony prawnej, Presscom, Wrocław 2017.