International Cooperation, Competition Authorities and Transnational Networks

Będąca efektem realizacji projektu wydawniczego Excellence in Legal Research. Promoting Polish achievements in the area of legal sciences abroad (DIALOG, 2019-2023) monografia dr. hab. Mateusza Błachuckiego, prof. INP PAN pt. International Cooperation, Competition Authorities and Transnational Networks przedstawia w sposób kompleksowy funkcjonowanie i ewolucję współpracy międzynarodowej pomiędzy organami ochrony konkurencji.

Publikacja przedstawia pogłębione spojrzenie na współpracę sieciową zachodzącą m.in. w ramach organizacji międzynarodowych, a także sieci oparte na wiążących umowach międzynarodowych oraz różne sieci nieformalne. Autor zidentyfikował i poddał analizie formy współpracy międzynarodowej pomiędzy krajowymi organami ds. konkurencji w ramach ponadnarodowych sieci konkurencji. Dokonał klasyfikacji tych formy współpracy, grupując je w trzy typy: współpracę miękką, rozwiniętą i wzmocnioną i szczegółowo omawiając każdy z nich.

Książka ukazuje ewolucję procesu współpracy międzynarodowej i zapewnia wgląd w jego możliwy rozwój.

Bez wątpienia publikacja zainteresuje badaczy, pracowników akademickich i zaawansowanych studentów w dziedzinie prawa konkurencji, administracji publicznej, stosunków międzynarodowych oraz osób zainteresowanych międzynarodowym prawem konkurencji i jego wkładem w globalne zarządzanie publiczne.


Wydawca: Routledge
Autor: Mateusz Błachucki
Wydanie: 2023
ISBN: 9781032446240; 9781003376002
DOI: 10.4324/9781003376002
Ilość stron: 296
Publikacja dostępna w Bibliotece INP PAN: sygn. 55443