dr Robert Siwik

Kontakt:
tel. (22) 65-72-885
email: robert.siwik@siwik-law.pl
dyżur: wtorki w godz. 13:00-15:00, pok. 216

Prawo cywilne; Prawo handlowe; Prawo zamówień publicznych.

Wybrane nagrody i wyróżnienia:

 • Laureat Rankingu Wschodzących Gwiazd Prawa 2013 r. (“Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra”) Dziennika Gazety Prawnej (8 miejsce na 30 sklasyfikowanych prawników).

Członkostwo w radach naukowych czasopism:

 • Członek Rady Naukowej „Prawo Europejskie w Praktyce (od 2012 r. – obecnie; wcześniej 2008-2012 – Członek Kolegium Redakcyjnego).

Inne:

 • Członek Zespołu Problemowego przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego ds. umów o świadczenie usług w nowym Kodeksie Cywilnym (2012-2015).
 • Od 2014 członek European Law Institute.
 • Od 2012 członek German Institution of Arbitration – Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS).
 • Członek zarządu i współzałożyciel Polsko-Austriackiego Stowarzyszenia Prawników (Polska/ Austria, 2013-2017).
 • Stypendysta Kreis Schleswig-Flensburg, Niemcy (2003-2004).
 • Stypendysta DAAD na Bayreuth University, Niemcy (2007).
 1. R. Siwik, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2017 (współautor, red. Z. Jara)
 2. R. Siwik, Staatshaftung – Unionsrechtliche Vorgaben und ihre Auswirkungen auf polnisches Recht, [w:] Ch. von Bar (red.), A. Wudarski (red.), Deutschland und Polen in der europäischen Rechtsgemeinschaft, Sellier European Law Publishers, München 2012, s. 269-298
 3. R. Siwik, Reżim odpowiedzialności deliktowej jako instrument zwalczania nadużycia formy prawnej spółki, [w:] M. Nesterowicz (red.) Czyny niedozwolone w prawie polskim i prawie porównawczym, Warszawa 2012, s. 449-472
 4. R. Siwik, Specyfika klauzul arbitrażowych stosowanych w umowach dotyczących popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, [w:] P. Sosnowski, A. Garnuszek, Rola trybunałów i doktryny w prawie międzynarodowym, Warszawa 2011, s. 178-195
 5. R. Siwik, Lexikon des polnischen Rechts, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013 (współautor leksykonu prawa polskiego wydanego w j. niemiecku; współautor części dotyczącej prawa cywilnego materialnego, nieruchomości, prawa budowlanego oraz arbitrażu), (red. K. Napierała, W. Plesiński)
 6. R. Siwik, Polnisches Zivilgesetzbuch mit Einführung (niemieckie tłumaczenie polskiego Kodeksu cywilnego z wprowadzeniem), Wydawnictwo DE-IURE-PL, Regensburg 2012 (razem z P. Elbers)
 7. R. Siwik, Recht des Wettbewerbs- und Verbraucherschutzes – Gesetzessammlung (niemieckie tłumaczenie polskich ustaw z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012 (razem z P. Elbers)
 8. R. Siwik, [w:] Prawo spółek handlowych. Orzecznictwo 2011 – 2012, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013 (red. R. L. Kwaśnicki, P. Letolc)
 9. R. Siwik, Związanie nabywcy przedsiębiorstwa klauzulą arbitrażową dotyczącą zobowiązań zaciągniętych przez zbywcę przedsiębiorstwa, [w:] Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi, Warszawa 2012, s. 276-286 (razem z R. Kwaśnicki)
 10. R. Siwik, [w:] Prawo spółek handlowych. Orzecznictwo 2009 – 2010, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011 (red. R. Kwaśnicki, P. Letolc)
 11. R. Siwik, [w:] Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu prawa spółek handlowych 2006 – 2009. Zbiór praktycznych komentarzy, Wydawnictwo OIRP Warszawa, Warszawa 2010 (red. R. Kwaśnicki)