dr Joanna Mucha-Kujawa

Kontakt:
tel. (22) 65-72-885
email: jmucha@inp.pan.pl
dyżur: wtorki w godz. 13:00-15:00, pok. 216
 • Absolwentka Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie (2004 r.).
 • Pracownik naukowy INP PAN (dr – 2016 r.).
 • Pracownik Katedry Prawa Cywilnego w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie (wykłady, seminaria magisterskie).
 • Od 2009 r. sekretarz redakcji wydawanego przez INP PAN kwartalnika „Studia Prawnicze”.

Prawo prywatne.

Projekty naukowe:

 • Aspekty prawne technologii blockchain.
 • Pieniądz internetowy.
 • Ochrona prawna fauny i flory.
 • Działalność charytatywna na rzecz chorych dzieci; udział w konferencjach i spotkaniach poświęconych tej tematyce.
 1. New Legal Status of State Attorney Office, Studia Prawnicze 2018, nr 3;
 2. Ochrona cywilnoprawna przed naruszeniami danych osobowych (dóbr osobistych) w procesie wnoszenia i rozpatrywania petycji (aspekty teoretyczno-prawne), w.: Skargi, wnioski i petycje – powszechne środki ochrony prawnej, M. Błachucki, G. Sibiga (red.), Wrocław 2017;
 3. O genezie przedstawicielstwa podmiotów prywatnych, w.: Wyzwania współczesnego prawa. Księga jubileuszowa Sędziego SN Tadeusza Szymanka, red. B. Bajor, P. Saganek, Warszawa 2017;
 4. Teoretycznoprawne aspekty przedstawicielstwa organizacyjnego jako pragmatycznego sposobu reprezentacji osoby prawnej, Studia Prawnicze 2017, nr 3;
 5. W kierunku tradycyjnego modelu Prokuratorii Generalnej RP jako instytucjonalnego zastępcy prawnego (procesowego) państwa (Skarbu Państwa) w obrocie prywatnoprawnym (współaut.), Studia Prawnicze 2017, nr 1;
 6. Teoretyczno – prawne poszukiwania sposobu „oznaczenia” państwa w obrocie prywatno– prawnym (współaut.), Studia Prawnicze 2016, nr 3;
 7. Teoretyczne aspekty przedstawicielstwa podmiotów prywatnych, Studia Prawnicze 2013, nr 4;
 8. Ewolucja regulacji prawnej Prokuratorii Generalnej w Polsce na tle rozwiązań austriackich, Studia Prawnicze 2012, nr 4.