dr Anna Hernandez-Połczyńska

Kontakt:
tel. 61 85-20-260
email: aniapolcz@gmail.com
dyżur: wtorek, w godz.10:00-13:00

Mechanizmy ochrony praw człowieka ONZ (zwłaszcza system specjalnych procedur Rady Praw Człowieka), prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne, konstytucyjne prawa i wolności jednostki.

 1. Od 2020 r. Ochrona grup wrażliwych w międzynarodowym prawie praw człowieka. Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, grant OPUS.
 2. Od 2017 r. Wpływ uniwersalnego standardu ochrony praw człowieka na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Analiza Krytyczna. Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, grant OPUS.
 3. 2013-2018 Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych – Komentarz. Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, grant OPUS.
 4. 2014-2015 Fostering Human Rights Among European (Internal and External) Policies (FRAME). Projekt finansowany z 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej (FP7/2007-2013).

Projekty naukowe:

 • Summer Course on International Protection of Human Rights “Gender in Law and Practice”, 27.08.-5.09.2018 r.
 • Refugees and Migrants in International Human Rights Law, 3– 12.07.2017 r.
 • Refugees and Migrants in International Human Rights Law, 22-31.08.2016 r.
 • Summer Course on International Protection of Human Rights – Resolution of Conflicts Concerning Minorities, 31.08.-9.10.2015 r.

Monografie:

 1. Procedury specjalne Rady Praw Człowieka ONZ, Warszawa 2019.
 2. Redakcja naukowa:

  1. Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych. Komentarz, red. A. Hernandez-Połczyńska, Z. Kędzia, Warszawa 2018.
  2. O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego, red. G. Baranowska, A. Gliszczyńska-Grabias, A. Hernandez-Połczyńska, K. Sękowska-Kozłowska, Warszawa 2017.

  Artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych:

  1. Prawo do odpowiedniego mieszkania [w:] Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych. Komentarz, red. A. Hernandez-Połczyńska, Z. Kędzia, Warszawa 2018, s. 517-541.
  2. Immigration Problems Facing the European Union from the Perspective of United Nations Human Rights Council Mechanisms, Adam Mickiewicz University Law Review 2018, nr 8.
  3. Procedury specjalne a rozbudowa uniwersalnego systemu ochrony praw człowieka, Studia Prawnicze 2017, nr 3, s. 101-113 (współautorstwo).
  4. Specjalne procedury Rady Praw Człowieka a Powszechny Przegląd Okresowy [w:] O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego, red. G. Baranowska, A. Gliszczyńska-Grabias, A. Hernandez-Połczyńska, K. Sękowska-Kozłowska, Warszawa 2017, s. 219-226.
  5. Universal Periodic Review [w:] Report on the analysis and critical assessment of EU engagement in UN bodies, 2014, https://www.fp7-frame.eu/frame-reps-5-1/.