dr Grażyna Baranowska

Kontakt:
tel. 61 85-20-260
email: baranowska.g@gmail.com
dyżur: wtorek, w godz.10:00-13:00

Aktualna afiliacja naukowa

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN

Biogram naukowy i doświadczenia zawodowe związane z aktywnością Centrum

Dr Grażyna Baranowska jest adiunktem w Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP PAN. Uczestniczyła w licznych międzynarodowych i krajowych projektach badawczych i grantowych, między innymi jako Post-Doctoral Researcher w projekcie Memory Laws in European and Comparative Perspective (2016-2019), Fellow w Research Law: Constitutional Politics in Turkey II na Uniwersytecie Humboldta (2019), a także w projekcie Fostering Human Rights Among European (Internal and External) Policies (FRAME). W 2019-2020 pracowała ponadto w Niemieckim Instytucie Praw Człowieka w Berlinie, gdzie przygotowywała analizę na temat znaczenia Międzynarodowej Konwencji w sprawie ochrony wszystkich osób przed wymuszonym zaginięciem dla zaginionych migrantów i uchodźców. Obecnie kieruje trzyletnim projektem Osoby zaginione i wymuszone zaginięcia: obowiązki prawnomiędzynarodowe państw finansowanym przez NCN w ramach konkursu Sonata.

W 2017 r. ukazała się monografia dr Baranowskiej Wymuszone zaginięcia w Europie. Kształtowanie się międzynarodowych standardów zapobiegania i reagowania (CH Beck). Uaktualnione i uzupełnienie tłumaczenie książki ukaże się w 2021 w wydawnictwie Intersentia (Rights of families of disappeared persons: How international bodies address the needs of families of disappeared persons in Europe). Dr Baranowska jest ponadto autorką licznych artykułów naukowych, opublikowanych w prestiżowych krajowych i zagranicznych czasopismach, w tym w International Review of the Red Cross oraz European Human Rights Law Review, a także na blogach naukowych, w tym Free Speech Debate, Verfassungsblog i Opinio Iuris.
Dr Baranowska jest laureatką Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2020-2023) oraz stypendystką programu START 2018 przyznawanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP PAN. Kierownik projektu SONATA.

Kwestia zaginionych migrantów, w szczególności praw przysługujących zaginionym migrantom oraz ich rodzinom, a także obowiązków państw i organizacji międzynarodowych

Pracownik naukowy Niemieckiego Instytutu Praw Człowieka

Post-Doctoral Researcher w projekcie Memory Laws in European and Comparative Perspective 2016-2019 (https://melaproject.org/).

W latach 2019-2020 pracownik naukowy Niemieckiego Instytutu Praw Człowieka. Przygotowała m.in raport na temat migrantów w kontekście Międzynarodowej konwencji w sprawie ochrony wszystkich osób przed wymuszonymi zaginięciem. W przeszłości Post-Doctoral Researcher w projekcie Memory Laws in European and Comparative Perspective (2016-2019), Fellow w Research Law: Constitutional Politics in Turkey II (2019), a także w projekcie Fostering Human Rights Among European (Internal and External) Policies (FRAME). Odbyła półroczny staż w Komisji Praw Człowieka i Pomocy Humanitarnej Parlamentu Niemieckiego (Internationales Parlaments Stipendium finansowany przez Parlament Niemiecki), oraz praktykę w ambasadzie Polskiej w Ankarze.

Nagrody:

Laureatka Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych wybitnych naukowców w latach 2020-2023.

Stypendystka programu START 2018 przyznawanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

 1. G. Baranowska, Rights of families of disappeared persons: How international bodies address the needs of families of disappeared persons in Europe, Intersentia (Transitional Justice series), 2021.
 2. G. Baranowska, The Relevance of the ICPPED for Disappeared Migrants and Refugees, German Institute for Human Rights, October 2020.
 3. K. Bachmann, I. Lyubashenko, Ch. Garuka, G. Baranowska, V. Pavlaković. The Puzzle of Punitive Memory Laws: New insights into the origins and scope of punitive memory laws, “East European Politics & Societies and Cultures” 2020, vol. 20, no. 10, s. 1-17.
 4. A. Gliszczyńska-Grabias, G. Baranowska, A. Wójcik, Law-Secured Narratives of the Past in Poland in Light of International Human Rights Law Standards, “Polish Yearbook of International Law” 2018, t. XXXVIII, s. 59-72. doi:10.1017/S181638311800036X.
 5. G. Baranowska, Advances and progress in the obligation to return the remains of missing and forcibly disappeared persons, “International Review of the Red Cross” 2017, No 99(2), s. 709-733. doi:10.1017/S181638311800036X.
 6. ‘Law-Secured Narratives of the Past in Poland in Light of International Human Rights Law Standards’, Polish Yearbook of International Law 2018/38 (wraz z A. Gliszczyńska-Grabias i A. Wójcik)
 7. Wymuszone zaginięcia w Europie. Kształtowanie się międzynarodowych standardów zapobiegania i reagowania, Beck: Warszawa, 2017
 8. Advances and progress in the obligation to return the remains of missing and forcibly disappeared persons, International Review of the Red Cross Vol. 99 No. 905
 9. Procedury specjalne a rozbudowa uniwersalnego systemu ochrony praw człowieka, Studia Prawnicze 3/2017 (wspólnie z Anną Hernandez-Połczyńską)
 10. “Right to truth” and Memory Laws: General Rules and Practical Implications, Polish Political Science Yearbook 47, 1/2018 (wraz z A. Gliszczyńską-Grabias)
 11. The families of disappeared persons in the jurisprudence of the Human Rights Chamber for Bosnia and Hercegovina and the Human Rights Advisory Panel
 12. in Kosovo, International Journal of Rule of Law, Transitional Justice and Human Rights, Volume 7 (2016)
 13. The European Court of Human Rights on Nazi and Soviet past in Central and Eastern Europe, Polish Political Sciences Yearbook 45 (2016) (wraz z A. Gliszczyńską-Grabias)
 14. Kształtowanie się międzynarodowych standardów prawnych w zakresie zapobiegania i reagowania na wymuszone zaginięcia Studia Prawnicze 1/2016
 15. Wymuszone zaginięcia na Ukrainie w latach 2013-2014: skargi i procedury międzynarodowe, Studia Prawnicze KUL 2 (62) 2015