Skutki braku uznania państwa w prawie międzynarodowym – dr Szymon Zaręba


Nakładem Wydawnictwa INP PAN ukazała się kolejna monografia z serii „Rozprawy Prawnicze” – książka dr Szymona Zaręby pt. Skutki braku uznania państwa w prawie międzynarodowym.

Głównym celem monografii jest ocena rzeczywistego wpływu braku uznania międzynarodowego na międzynarodowoprawny status podmiotu, który rości sobie prawo, by nazywać się państwem. Książka stanowi pierwsze w literaturze polskiej opracowanie mono- graficzne poświęcone problemowi braku uznania państw, a tym bardziej jego skutkom. Dotychczasowe studia nad tymi zagadnieniami prowadzone w Polsce miały charakter dużo skromniejszy.


Wyniki poniższych badań mogą okazać się użyteczne dla szeregu osób, zarówno teoretyków, jak i praktyków. Pozwolą one spojrzeć z innej perspektywy na zagadnienia uznania międzynarodowego państwa i jego skutków, a także podmiotowości międzynarodowoprawnej, wzbogacając polski dyskurs w tej materii oraz włączając w obieg naukowy w Polsce szereg refleksji obecnych literaturze w światowej. W ten sposób będą mogły pośrednio wpłynąć także na to, jak oceniane są poszczególne przypadki powstawania państw, nie tylko przez przedstawicieli doktryny prawa, ale także chociażby dziennikarzy i publicystów.

Wnioski z przeprowadzonej analizy będą mogły zostać wykorzystane przez polską służbę zagraniczną w sytuacjach, w których pojawia się konieczność wejścia przez nią w różnego rodzaju kontakty oficjalne lub nieoficjalne z podmiotami, których Polska nie uznaje za państwa, a także mogą okazać się interesujące również dla sędziów i urzędników, którzy w codziennej praktyce spotykają się z koniecznością rozwiązywania konkretnych problemów, z jakimi wiąże się istnienie podmiotów, które nie są uznawane jako państwa przez polskie władze.

z Wprowadzenia

Monografia jest poprawioną i uzupełnioną wersją pracy doktorskiej, obronionej przez autora w 2018 roku w Instytucie Nauk Prawnych PAN.


Autor: Szymon Zaręba
Recenzje: prof. dr hab. Janusz Symonides, dr hab. Barbara Mielnik, prof. UWr
Seria: Rozprawy Prawnicze. Seria monograficzna INP PAN
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-950165-7-8 (oprawa miękka), 978-83-950165-6-1 (oprawa twarda)
e-ISBN: 978-83-950165-8-5 (ebook)
DOI: 10.37232/978-83-950165-8-5
Ilość stron: 483
Format: książka (oprawa miękka, oprawa twarda), ebook (pdf)

Zamówienie można składać na:

cin@inp.pan.pl
wydawnictwo@inp.pan.pl

Cena: oprawa twarda 119,00 zł, oprawa miękka 98,00 zł, ebook – 79,00 zł

W zamówieniu prosimy podać tytuł książek oraz liczbę egzemplarzy. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi publikacjami.
Proszę podać pełen adres do wysyłki/ w przypadku zamówienia ebooków proszę podać adres, jaki należy umieścić na fakturze, wystawianej dla zamówienia