dr hab. Dawid Miąsik, prof. INP PAN

Contact:
tel. (22) 65-72-885
email: dawidmiasik@yahoo.com
office hours: room 216 (old 220)

Master of Law (Marie Curie-Sklodowska University in Lublin, Faculty of Law); since 1999 assistant and then Associate Professor, Jean Monnet European Union Law Chair, Faculty of Law, Marie Curie-Sklodowska University in Lublin (2002-2006); Associate Professor, Competition Law Chair, Institute of Legal Studies (2006-2012); Professor, European Law Chair, Institute of Legal Studies (2013 up to now).

Judge of the Polish Supreme Court, Labour and Social Security Chamber (previously Labour, Social Security and Public Affairs Chamber) since 2014 (since 2006 had been advising the Supreme Court in various EU, competition and regulation cases). As a judge rapporteur has adjudicated various issues of EU labour, social security, state aid, competition, telecommunications, energy, commercial and consumer protection law and the rule of law. Member of judicial panels that made most of the preliminary references originating from the Polish Supreme Court, including C-585/18 A.K.

Together with prof. Monika Szwarc was responsible for training Polish judges in the application of EU law, co-author of an EU law manuals for the judiciary.

Judicial application of EU law; protection of fundamental rights; substantive EU law (internal market, competition and regulation of public utilities and telecommunications).

His book “The interface between competition law and intellectual property law” (WoltersKluwer 2012) was awarded three Polish distinctive academic awards:

 • 2nd prize in XLIX Państwo i Prawo competition for the best academic legal dissertation (2014)
 • CARS 2013 Prize by Center for Antitrust and Regulatory Studies of the Faculty of Managament, Warsaw University (2013)
 • Prize of the Ministry of Economy and the Patent Office (2013)

Phd thesis “Rule of reason in antitrust” (Zakamycze 2002) was awarded 1st prize in XXIX Państwo i Prawo competition for the best PhD dissertation (2004)

 1. Effectiveness of EU Directives in National Courts – Judicial Dialogue Continues: The Court of Justice’s Judgment in C-545/17 Pawlak, Polish Yearbook of International Law 2019, s. 267-284 (co-author with M. Szwarc, 50%)
 2. Instytucja pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości w praktyce Sądu Najwyższego RP, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 1/2020, s. 5-25
 3. Zasady sądowego stosowania prawa unijnego a art. 165 § 2 k.p.c., Państwo i Prawo, nr 7/2019, s. 47-63
 4. Stosowanie prawa UE przez sądy krajowe na przykładzie pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i regulacji [w:] Wyzwania dla ochrony konkurencji i regulacji rynku. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Tadeuszowi Skocznemu, Warszawa 2017, s. 135-144
 5. Interakcje między publicznoprawnym a prywatnoprawnym zwalczaniem nieuczciwej konkurencji na przykładzie zakazu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów [w:] (red.) T. Skoczny, 25 lat Pierwszy Polski Kongres Prawa Konkurencji, Warszawa 2015, s. 164-182
 6. Dochodzenie roszczeń przysługujących uprawnionemu z tytułu naruszenia praw wyłącznych jako praktyka ograniczająca konkurencję, [w:] (red.) D. Kasprzycki, J. Ożegalska-Trybalska, Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vallowi, Warszawa 2015, s. 350-363
 7. Dilemmata der gerechtlichen Anwendung des EU-Rechts am Beispiel des Antidiskriminierungsrechts [w:] (Hr.) C.D. Classen, Diskriminierung aufgrund der Gesundheit in alternden Gesellschaften – Deutschland und Polen vor neuen Herausforderungen, Berliner Wissenschaftsverlag 2015, s. 39-52
 8. Podstawowe zasady stosowania prawa UE przez sądy powszechne we świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, Europejski Przegląd Sądowy, nr 1/2014, s. 66-70
 9. Rola konstytucji krajowych w kształtowaniu unijnych zasad ogólnych – zarys problematyki w świetle orzecznictwa TSUE [w:] Prawo UE i porządek konstytucyjny państw członkowskich. Problem konkurencji i wzajemnych relacji, Warszawa 2014, s. 13-27
 10. Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej na przykładzie odmowy udzielenia licencji [w:] Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, Warszawa 2013, s. 597-610
 11. Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej, Warszawa 2012
 12. Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sędziów sądów powszechnych i prokuratorów, Warszawa 2012 (co-author with M. Szwarc, 50%)