INP PAN otrzymał łącznie 1,233,750‬ na granty badawcze z NCN

Pracownicy INP PAN zwyciężyli w trzech konkursach na projekty badawcze, wśród nich:


OPUS


Wzmacnianie pozycji obywateli przez kontrolę reguł świadczenia usług online: zautomatyzowana ocena transparentności przez wyjaśnialną sztuczną inteligencję. prof. dr hab. Hans Wolfgang Micklitz – konsorcjum z Instytutem Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk; 797 777 zł

SONATA


Osoby zaginione i wymuszone zaginięcia: obowiązki prawnomiędzynarodowe państw. dr Grażyna Baranowska 170 280 zł

PRELUDIUM


Ściganie bojowników ISIS za zbrodnie międzynarodowe popełnione w Syrii i Iraku przed międzynarodowym karnym wymiarem sprawiedliwości. mgr Agata Helena
Winkiel-Skóra
161 195 zł

Zrównoważone zamówienia publiczne jako narzędzie realizacji celów zrównoważonego rozwoju społecznego. Aspekty prawne. mgr Joanna Alicja Florecka 104 498 zł