Problematyka kwalifikacji prawnej pozakodeksowych umownych stosunków zobowiązaniowych


Celem publikacji jest przedstawienie kompleksowego ujęcia zagadnienia cywilistycznego dotyczącego wybranych umownych stosunków zobowiązaniowych. Autorzy nie skupiają się na jedynej umowie czy jednej kategorii umów. Poruszają istotne zagadnienia, w odniesieniu do różnych stosunków zobowiązaniowych – począwszy od zagadnień ściśle teoretycznych, jak rozważania nad algorytmizacją stosunków zobowiązaniowych, po problemy szczegółowych umów, jak choćby związanych z problematyką prawną umowy o macierzyństwo zastępcze.


Książka Pozakodeksowe regulacje umownych stosunków zobowiązaniowych jest zbiorem prac młodych prawników-badaczy z Polski i Ukrainy, poruszających najbardziej aktualne problemy wybranych umownych stosunków zobowiązaniowych.

Wśród tematów poddanych analizie w książce w są zarówno zagadnienia ściśle teoretyczne, takie jak algorytmizacja stosunków zobowiązaniowych, jak i rozważania o charakterze bardziej praktycznym, dotyczące charakteru i szczegółowych rozwiązań co do konkretnych rodzajów umów, takich jak umowa o macierzyństwo zastępcze czy umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Zaprezentowano wyniki badań nad zmianami dotyczącymi prawa bankowego i usług płatniczych w kontekście implementacji dyrektyw PSD i PSD2. Poruszono także zagadnienia regulacji umów dotyczących innych usług finansowych, usług medycznych oraz dotyczących tak szczegółowych rozwiązań, jak umowy o pozycjonowanie stron internetowych czy dofinansowanie projektów unijnych.

Teksty autorów cechują się nowym, odważnym i ciekawym spojrzeniem na temat badań. Stanowią cenny wkład w rozwój nauki prawa prywatnego.

Wydawnictwo INP PAN


Redaktor: Wojciech Maciołek
Recenzje: prof. dr hab. Andrzej Bierć, dr hab. Barbara Bajor, prof. INP PAN
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66300-21-7 (książka)
e-ISBN: 978-83-66300-20-0 (ebook)
DOI: 10.37232/978-83-66300-20-0
Ilość stron: 174
Format: książka oprawa miękka, ebook pdf

Zamówienie można składać na:

cin@inp.pan.pl
wydawnictwo@inp.pan.pl

Cena: książka 118 zł, ebook – 98 zł

W zamówieniu prosimy podać tytuł książek oraz liczbę egzemplarzy. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi publikacjami.
Proszę podać pełen adres do wysyłki/ w przypadku zamówienia ebooków proszę podać adres, jaki należy umieścić na fakturze, wystawianej dla zamówienia