Wpływ ogólnego rozporządzenia o ochronie danych na otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego


Nakładem Wydawnictwa INP PAN ukazała się monografia dr Dominika Sybilskiego pt. Wpływ ogólnego rozporządzenia o ochronie danych na otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Publikacja wydana w serii Rozprawy Prawnicze stanowi zaktualizowaną względem obowiązującego po 8 grudnia 2021 r. stanu prawnego wersję rozprawy doktorskiej, obronionej przez Autora pod koniec roku w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

Podmioty publiczne wytwarzają, gromadzą lub przetwarzają ogromne ilości informacji, od danych statystycznych, gospodarczych, medycznych, środowiskowych, poprzez materiały archiwalne, po zdigitalizowane zbiory dziedzictwa kulturowego. Na przestrzeni lat uległ zmianie paradygmat znaczenia informacji o charakterze publicznym, przestały być one postrzegane jedynie jako środek służący jawności i transparentności, umożliwiający kontrolę władzy publicznej przez obywateli. Wraz z rewolucją cyfrową informacje, czy szerzej dane są uznawane za dobro wielokrotnego użytku, które stanowi cenny materiał wyjściowy dla tworzenia innowacyjnych produktów, usług czy aplikacji. Informacje sektora publicznego mogą jednocześnie zawierać dane osobowe, a ich wykorzystywanie stanowić będzie przetwarzanie w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

Celem głównym monografii jest zbadanie wpływu, jakie wywiera prawo ochrony danych osobowych, opierające się na przepisach ogólnego rozporządzenia, na realizację prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz otwarte dane. Ochrona danych osobowych stanowi istotną barierę dla ponownego wykorzystywania, zarazem jednak w sposób kategoryczny nie eliminuje możliwości dalszej eksploatacji informacji zawierającej dane osobowe.

Pierwszoplanowym wyzwaniem pozostaje jednoczesne stosowanie dwóch krzyżujących się reżimów regulacyjnych. W pracy omówiono tryby oraz zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w aktualnym stanie prawnym wyznaczonym przepisami ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Przedstawiono kluczowe zagadnienia związane z realizacją podstawowych zasad przetwarzania danych, które mogą mieć zasadnicze znaczenie dla praktyki stosowania przepisów, w tym wybór właściwej podstawy prawnej przetwarzania danych, sposób realizacji zasady związania celem czy wykonanie obowiązków informacyjnych. Podjęto również problematykę realizacji innych praw i obowiązków, które swoje źródła mają w pozostałych podstawowych zasadach przetwarzaniadanych. Omówiono również problematykę oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz zagadnienie anonimizacji.


Autor: Dominik Sybilski
Recenzja: prof. dr hab. Mariusz Jabłoński; dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL; dr hab. Bogdan Fischer, prof. UP
Seria wydawnicza: Rozprawy Prawnicze. Seria monograficzna INP PAN
Stan prawny na dzień 8 grudnia 2021 r.
Rok wydania: 2021
e-ISBN: 978-83-66300-52-1 (ebook)
DOI: 10.5281/zenodo.5812850
Ilość stron: 416

Zamówienie można składać na:

cin@inp.pan.pl
wydawnictwo@inp.pan.pl

Cena egz. papierowego: 231,10
Ebook: 161,77 zł

W zamówieniu prosimy podać tytuł książek oraz liczbę egzemplarzy. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi publikacjami.
Proszę podać pełen adres do wysyłki/ w przypadku zamówienia ebooków proszę podać adres, jaki należy umieścić na fakturze, wystawianej dla zamówienia