Dr Agnieszka Kubal

Aktualna afiliacja naukowa

University College London

Biogram naukowy i doświadczenia zawodowe związane z aktywnością Centrum

Agnieszka jest interdyscyplinarną badaczką z zakresu socjologii, prawa, migracji i praw człowieka, interesuje się obszarami Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji. Jest autorką dwóch monografii Socio-legal Integration. Polish post-2004 EU Enlargement Migrants in the UK (2012, Ashgate/Routledge) oraz Immigration and Refugee Law in Russia. Socio-Legal Perspectives (2019, Cambridge University Press).

Aktualny projekt badawczy Agnieszki „Kim są ludzie stojący za prawami człowieka?” (Who are the humans behind Human Rights?) bada codzienne doświadczenia związane z dochodzeniem roszczeń z tytułu praw człowieka przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka z Europy Środkowej i Wschodniej, między innymi w sferze migracji. Agnieszka otrzymała granty badawcze od British Academy/Leverhulme, John Fell Oxford University Press Fund i Instytutu Pileckiego w Warszawie.

Badania Agnieszki wśród nieudokumentowanych Syryjczyków ubiegających się o azyl w Rosji oraz jej zaangażowanie w ich sprawę przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka zaowocowały orzeczeniem  LM and Others v Russia (2016) i realnym oddziaływaniem poza sferą naukową: ustaleniem standardów ochrony Syryjczyków przed deportacją we wszystkich krajach europejskich.

 • socjologia prawa i praw człowieka,
 • wpływ prawa na życie codzienne migrantów i uchodźców w Europie Środkowo-Wschodniej i Rosji,
 • dostęp do prawa wśród migrantów i uchodźców (access to justice),
 • świadomość i kultura prawna (legal consciousness, legal culture),
 • etencja i deportacja migrantów a prawa człowieka.
 1. A. Kubal, The lawyers as guardians of the case file: on human-material encounters in immigration law in Russia, “International Journal of Legal Profession” 2021 (forthcoming).
 2. A. Kubal, Can statelessness be legally productive? The struggle for the rights of noncitizens in Russia, “Citizenship Studies” 2020, No 24(2), s. 193-208.
 3. A. Kubal, Immigration and Refugee Law in Russia. Socio-Legal Perspectives, Cambridge 2019.
 4. A. Kubal, M. Kurkchiyan (eds.), A Sociology of Justice in Russia, Cambridge 2018.
 5. A. Kubal, Entry Bar as Surreptitious Deportation? Zapret na v’ezd in Russian Immigration Law and Practice: A Comparative Perspective, “Law and Social Inquiry” 2017, No 42, s. 744-768.
 6. A. Kubal, Spiral effect of the law: Migrants’ experiences of the state law in Russia – A comparative perspective, “International Journal of Law in Context” 2016, No 12, s. 453-468. doi:10.1017/S1744552316000215.
 7. N. Creutzfeldt, A. Kubal, F. Pirie, Introduction: exploring the comparative in socio-legal studies, “International Journal of Law in Context” 2016, No 12(4), s. 377-389. doi:10.1017/s1744552316000173.
 8. A. Kubal, Refugees or Migrant Workers? A case study of undocumented Syrians in Russia – LM and Others v Russia (ECtHR 14 March 2016), “Journal of Immigration, Asylum and Nationality Law” 2016, No 30(3), s. 266-283.
 9. A. Kubal, Legal consciousness as a form of social remittance? Studying return migrants’ everyday practices of legality in Ukraine, “Migration Studies” 2015, No 3(1), s. 68-88.
 10. A. Kubal, Struggles against subjection. Implications of criminalization of migration for migrants’ everyday lives in Europe, “Crime Law & Social Change” 2014, No 62, s. 91-111.
 11. A. Kubal, Conceptualizing Semi-Legality in Migration Research, “Law & Society Review” 2013, No 47, s. 555-587.
 12. A. Kubal, Migrants’ Relationship with Law in the Host Country: Exploring the Role of Legal Culture, “Journal of Intercultural Studies” 2013, No 34, s. 55-72.
 13. A. Kubal, Socio-Legal Integration: Polish Post-2004 EU Enlargement Migrants in the United Kingdom. Abingdon and London 2012.
 14. A. Kubal, Why Semi-Legal? Polish post–2004 EU Enlargement Migrants in the United Kingdom, “Journal of Immigration, Asylum and Nationality Law” 2009, No 23(2), s. 148-164.