Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce mają zaszczyt zaprosić na konferencję jubileuszową z okazji dwudziestej rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej:

 

20 lat minęło jak jeden dzień?
Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej
w dwudziestą rocznicę akcesji


 

Konferencja odbędzie się 15 kwietnia 2024r.

w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica, w formie stacjonarnej (liczba miejsc ograniczona) oraz online (tylko sesje plenarne).

 

Celem konferencji jest stworzenie forum dyskusji nad wpływem prawa Unii Europejskiej na system prawa polskiego oraz wpływem Polski na rozwój prawa Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, że będzie to okazja do dalszej integracji środowiska prawniczego wokół tematyki wpływu prawa Unii Europejskiej na stanowienie i stosowanie prawa polskiego oraz upowszechniania wiedzy na temat integracji europejskiej w Polsce. Zaplanowano dwie sesje plenarne z udziałem wybitnych osób reprezentujących zawody prawnicze w Polsce (transmitowane online) oraz panele tematyczne, poświęcone szczegółowym zagadnieniom takim jak prawo konsumenckie, prawo cywilne, prawo karne, prawo podatkowe, ład korporacyjny i nadzór ostrożnościowy w sektorze finansowym, prawo konkurencji, prawo nowych technologii z udziałem osób reprezentujących naukę, Komisję Europejską oraz praktyków. Mamy nadzieję, że program konferencji uznają za atrakcyjny zarówno osoby zajmujące się nauczaniem prawa, jak również praktycy zainteresowani prawem Unii Europejskiej (sędziowie, radcowie prawni, adwokaci, aplikanci) oraz doktoranci i studenci prawa.

Szczegółowy program konferencji oraz link do rejestracji zostaną ogłoszone wkrótce.


Jednocześnie, serdecznie zapraszamy wszystkie osoby przygotowujące rozprawy doktorskie z zakresu prawa Unii Europejskiej lub wpływu prawa UE na prawo polskie do udziału w seminarium doktoranckim

 

Prawo Unii Europejskiej i jego wpływ na stanowienie i stosowanie prawa polskiego – aktualne problemy prawne


 

które odbędzie się 16 kwietnia 2024 r. w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

Celem seminarium jest upowszechnianie wiedzy na temat integracji europejskiej (w jej wymiarze prawnym), wspieranie refleksji naukowej i rozwijania praktycznych umiejętności osób na wczesnym etapie pracy naukowej. Seminarium jest otwarte dla osób przygotowujących rozprawy doktorskie. Nabór odbywa się na podstawie zgłoszeń tematyki wystąpień.

 

Harmonogram

  • 29 lutego 2024 r. – zgłaszanie abstraktów wystąpień (max. 1 strona) a.smolenska@inp.pan.pl
  • 15 marca 2024 r. – ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do udziału i programu

 

Komitet organizacyjny
prof. Monika Domańska
prof. Robert Grzeszczak
prof. Monika Szwarc
dr Agnieszka Smoleńska


Udział w konferencji wymaga rejestracji – liczba miejsc ograniczona

Rejestracja na konferencję została zakończona.