30 lat członkostwa Polski w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Wpływ Konwencji na Polskę i wpływ Polski na Konwencję

2 czerwca od godz. 10.00 zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji 30 lat członkostwa Polski w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Wpływ Konwencji na Polskę i wpływ Polski na Konwencję.

Od godziny 15:45 panel III: Rola ETPC w ochronie praworządności w Polsce – stan obecny i perspektywy poprowadzi prof. dr hab. Władysław Czapliński z Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego INP PAN, wieloletni Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych PAN.

Więcej informacji na stronie internetowej organizatora.