Badania pracowniczek i pracowników Zakładu Kryminologii opublikowane przez Routledge

W wydawnictwie Routledge ukazała się właśnie książka pt. „Criminal Careers. Life and Crime Trajectories of Former Juvenile Offenders in Adulthood” pod redakcją Witolda Klausa, Ireny Rzeplińskiej i Dagmary Woźniakowskiej-Fajst.

Monografia prezentuje wieloletnie badania pracowniczek i pracowników Zakładu Kryminologii INP PAN, którzy przez prawie 20 lat śledzili dalsze losy 2379 osób, które jako osoby nieletnie popełniły czyn zabroniony. Badania kryminologów i kryminolożek z Instytutu Nauk Prawnych PAN mają charakter przełomowy w polskiej nauce. Są także znakomitym uzupełnieniem rozważań nad karierami kryminalnymi, które do tej pory obejmowały przede wszystkim sprawców z państw anglosaskich.

Polskojęzyczna wersja tej książki została opublikowana w 2021 roku przez Wydawnictwo INP PAN i jest dostępna w otwartym dostępie w repozytorium e-Biblioteka Prawnicza.


Pod koniec grudnia 2022 r. w wydawnictwie Routledge ukazała się monografia współautorstwa Moniki Szuleckiej pt. „From Reception to Integration of Asylum Seekers and Refugees in Poland”, dostępna w otwartym dostępie.

W opracowaniu wydawniczym są kolejne pozycje autorstwa i współautorstwa pracowniczek i pracowników Zakładu Kryminologii INP PAN.