Criminology of Mobility: Migration, borders and (in)security

Konferencja pt. „Criminology of Mobility: Migration, borders and (in)security” współorganizowana przez Zakład Kryminologii INP PAN w dniach 9-10 maja 2024 r. w Warszawie

Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych PAN wraz z Working Group ‘Immigration, Crime and Citizenship’ będącej częścią European Society of Criminology serdecznie zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji pt. „Criminology of Mobility: Migration, borders and (in)security”. Konferencja odbędzie się w dniach 9-10 maja br. w Warszawie, w siedzibie Instytutu Nauk Prawnych PAN (ul. Nowy Świat 72).

Zaproszenie kierowane jest do osób reprezentujących różne dyscypliny naukowe, zainteresowanych tematami z pogranicza kryminologii i wiedzy o migracjach, kontrolą mobilności, zjawiskiem kryminalizacji migracji i zagadnieniami ochrony praw człowieka.

Wydarzenie będzie wyłącznie w formie stacjonarnej. Językiem konferencji będzie język angielski. Osoby zainteresowane uczestnictwem zapraszamy do zgłoszenia propozycji wystąpienia oraz rejestracji udziału za pośrednictwem formularza. Zgłoszenia przyjmowane są do 1 marca 2024 r. Szczegóły dotyczące wydarzenia oraz cele i zakres tematyczny konferencji znajdują się poniżej.