Cykl otwartych seminariów –„ODPOWIEDZIALNOŚĆ W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM”

Zapraszamy Uczestników Studiów Doktoranckich oraz Prawniczych Seminariów Doktorskich na cykl seminariów naukowych dotyczących odpowiedzialności w prawie międzynarodowym.


Pierwsze seminarium, za którego organizację odpowiedzialna jest prof. Karolina Wierczyńska, odbędzie się 13.01.2020 w godz. 14.00 -16.00 w sali 273 i dotyczyć będzie odpowiedzialności jednostek, państw oraz organizacji w prawie międzynarodowym.


Drugie seminarium, za którego organizację odpowiada prof. Monika Szwarc, dotyczyć będzie odpowiedzialności państwa członkowskiego w UE za przestrzeganie prawa unijnego. Planowany termin seminarium – 24.02.2020 godz. 14:00, w sali 273.


Kwestie odpowiedzialności państw w ramach międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego podjęte zostaną podczas trzeciego seminarium, które odbędzie się 16.03.2020 godz. 14:00, w sali 273, a za jego organizację będzie odpowiadał prof. Łukasz Gruszczyński.


Prosimy o dokonanie wcześniejszych zapisów na poszczególne seminaria, pozwoli nam to zarezerwować odpowiednie sale.