Dostęp do Cambridge Core

Instytut Nauk Prawnych PAN w 2021 r. zapewni dostęp do bazy Cambridge Core – kolekcji HSS, w ramach której udostępniane są m.in. 42 tytuły czasopism prawniczych. Z zasobów można korzystać już teraz, zdalnie.

Subskrypcja w opcji read & publish umożliwia zainteresowanym pracownikom przesyłanie propozycji artykułów naukowych bez ponoszenia opłat z tytułu kosztów wydawniczych tzw. APC w tym opłat za zapewnienie otwartego dostępu do publikacji. W ramach subskrypcji, w drugim kwartale będzie możliwe będzie przeniesienie artykułów opublikowanych w czasopismach z kolekcji HSS CUP na model OA. Autorzy zainteresowani takim „retroaktywnym” przekształceniem powinni skontaktować się z pracownikami Biblioteki.


Autorzy, którzy wysyłają artykuł do recenzji, powinni wykazać swoją przynależność instytucjonalną, np. podając swój identyfikator Orcid. Zalecane jest także korzystanie z emaila instytucjonalnego, co ułatwi identyfikację instytucji autora. Po recenzjach oraz po zaakceptowaniu artykułu przez zespół redakcyjny czasopisma, autor otrzyma wiadomość email wraz z linkiem do strony danego czasopisma, na której znajdują się formularze niezbędne do przygotowania umowy licencyjnej. Autor, który chce opublikować artykuł otwarty, powinien wybrać jeden z dwu formularzy w sekcji „Open Access Articles” oraz wybrać wersję licencji Creative Commons. Wybór formularza zależy od tego, czy właścicielem praw autorskich danej publikacji jest autor/autorzy publikacji, czy też jego/ich pracodawcy. Po wypełnieniu i złożeniu formularza przez autora, artykuł jest kierowany do zatwierdzenia publikacji w ramach programu przez koordynatora, a po zakończeniu procesu autor otrzyma wiadomość email z potwierdzeniem, że artykuł zostanie opublikowany w otwartym dostępie. Cały proces opisany jest krok po kroku w przewodniku „Step-by-step guide to publishing Open Access in Cambridge Journals”