Dostęp testowy do bazy Central & Eastern European Academic Source (CEEAS)

Do końca maja pracownicy i doktoranci INP PAN mogą korzystać za pośrednictwem z bazy Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), zawierającej pełne teksty czasopism naukowych publikowanych w krajach Europy Centralnej i Wschodniej. Baza zawiera blisko 2,000 tytułów, z czego ponad 360 to czasopisma w języku polskim.

Baza Central & Eastern European Academic Source została dodana na platformę EBSCOhost search.ebscohost.com.

Dostęp jest możliwy przez VPN lub za pośrednictwem konta instytucjonalnego. Zainteresowanych dostępem bez konieczności konfiguracji połączenia VPN prosimy o kontakt z biblioteką pod adresem cin@inp.pan.pl (z instytucjonalnych adresów mailowych).