Dostęp testowy do EBSCO Legal Source

Od 15 czerwca 2020 r. pracownicy i doktoranci INP PAN mogą korzystać z miesięcznego dostępu testowego do kolekcji Ebsco Legal Source.

Kolekcja zawiera pełny tekst ponad 1,000 najbardziej znanych czasopism naukowych oraz szczegółowe dane bibliograficzne artykułów z czasopism prawniczych, roczników, statutów, publikacji uniwersyteckich, dokumentów rządowych oraz ponad 400 przeglądów prawnych i jest autorytatywnym źródłem informacji odnośnie bieżących studiów, myśli i kierunków w dziedzinie prawodawstwa.

Dostęp: w ramach bazy EBSCO.


Zobacz więcej informacji o bazach dostępnych w ramach subskrypcji INP PAN oraz Wirtualnej Biblioteki Nauki.