Dr Aneta Skorupa-Wulczyńska zdobyła pierwszą nagrodę w LVII Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa”

Z radością informujemy, że Pani dr Aneta Skorupa-Wulczyńska, doktorantka Instytutu Prawnych PAN, zdobyła pierwszą nagrodę w LVII Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych. Nagrodzona rozprawa doktorska pt. „Language rights of the citizen of the European Union” została obroniona w INP PAN 23 kwietnia 2021 roku. Gratulujemy!