Strona główna » Dr hab. Dawid Miąsik, prof. INP PAN laureatem grantu OPUS NCN

Dr hab. Dawid Miąsik, prof. INP PAN laureatem grantu OPUS NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listy rankingowe w konkursach OPUS i SONATA.
Projekt pt. “Wpływ zasad prawa Unii Europejskiej na nakładanie kar pieniężnych przez krajowe organy administracji” dr hab. Dawida Miąsika, prof. INP PAN otrzymał finansowanie w wysokości 956 814 złotych.


Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w realizacji grantu i dalszej pracy badawczej!