Konkurs – Excellence in Legal Research. Promoting Polish achievements in the area of legal sciences abroad

Instytut Nauk Prawnych zaprasza badaczy z zakresu nauk prawnych do udziału w projekcie realizowanym w ramach programu Dialog Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Projekt przewiduje kompleksowe wsparcie badaczy przy planowaniu projektów badawczych, a także podczas realizacji procesu wydawniczego. Projekt zakłada m.in.:

  • konsultacje i seminaria;
  • wsparcie redaktorów tekstów naukowych;
  • kwerendy zagraniczne;
  • profesjonalną korektę artykułów i monografii w j. angielskim;
  • wydanie siedmiu artykułów i siedmiu monografii naukowych w prestiżowych wydawnictwach i czasopismach o zasięgu międzynarodowym;
  • wydanie publikacji i monografii w modelu Open Access.

Celem projektu jest wzmocnienie pozycji polskich naukowców z zakresu nauk prawnych w międzynarodowym środowisku badawczym.

Szczegółowy opis Projektu dostępny jest na stronie.

Wykonawcy Projektu zostaną wyłonieni na podstawie Konkursu.

Szczegóły dotyczące Konkursu dostępne są w Regulaminie.

Kontakt w sprawie projektu: o.bodnar@inp.pan.pl, tel. (22) 65-72-729