Excellence in Legal Research. Promoting Polish achievements in the area of legal sciences abroad – wyniki konkursu na artykuły

Rada Naukowa Konkursu w składzie:

 • prof. Władysław Czapliński, INP PAN,
 • prof. Adam Czarnota, University of New South Wales,
 • dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN,
 • prof. Gintaras Švedas, Vilnius University,
 • dr hab. Anna Tischner, prof. UJ,

wyłoniła następujące projekty, które zostaną zrealizowane w ramach programu MNiSW DIALOG:

 • dr Grażyna Baranowska, dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska, Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Responding to sexist hate speech through international human rights law,
 • dr hab. Grzegorz Mania, The CJEU’s search for a coherent system of limitations&exceptions: Is It a time for a European Fair Use?,
 • dr Agnieszka Sołtys, The Court of Justice of the European Union in the case law of the Polish Constitutional Court,
 • dr Alina Sperka-Cieciura, The impact of the ownership structure of the company managing the airport on its functioning,
 • dr Katarzyna Strąk, Selected Issues of Polish Return Law and Practice,
 • dr hab. Karolina Wierczyńska, Alternative model of International Criminal Justice,
 • dr Tomasz Zimny, Comparative and empirical analysis of GMO authorization procedures with an emphasis on authorization of gene edited plants.

Organizator Konkursu dziękuje wszystkim badaczom biorącym udział w Konkursie i gratuluje autorom, których projekty zostały najwyżej ocenione.