Exellence in Legal Research. Promoting Polish achievements in the area of legal sciences abroad Przedłużenie naboru wniosków dla autorów artykułów.

Organizator Konkursu Exellence in Legal Research. Promoting Polish achievements in the area of legal sciences abroad podjął decyzję o przedłużeniu naboru wniosków do 15 stycznia 2020 r.


Przedłużenie rekrutacji kandydatów do udziału w projekcie dotyczy wyłącznie projektów, które zakładają publikację artykułu naukowego.

Wypełnione wnioski w formacie .doc wraz z załącznikiem prosimy wysłać na adres dialog@inp.pan.pl

Szczegółowe informacje na temat Konkursu, wraz z regulaminem i wnioskiem konkursowym, dostępne są na stronie.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 31 stycznia 2020 r.