Grant SONATINA dla dr Agnieszki Smoleńskiej

Serdecznie gratulujemy dr Agnieszce Smoleńskiej, której projekt pt. „ Zrównoważony kapitalizm w UE: instytucjonalna różnorodność transformacji rynków
finansowych – prawna analiza ekonomii politycznej” otrzymał finansowanie z pierwszego miejsca listy rankingowej.