Granty PRELUDIUM 22 dla badaczek z INP PAN

Mgr Ada Tymińska oraz mgr Joanna Grygiel laureatkami konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM 22 na projekty badawcze realizowane przez osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora

23 listopada 2023 roku Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listy rankingowe w konkursach OPUS 25 i PRELUDIUM 22.

Projekt pt. „Szczególna wrażliwość a negocjowanie sprawczości. Małoletni cudzoziemcy bez opieki w Polsce w perspektywie nowych studiów nad dzieciństwem” mgr Ady Tymińskiej otrzymał finansowanie w wysokości 137 528 złotych.

Projekt pt. „Ombudsmani i komisje praw człowieka jako krajowe mechanizmy prewencji tortur w świetle Protokołu Fakultatywnego do Konwencji Przeciwko Torturom” mgr Joanny Grygiel otrzymał finansowanie w wysokości 198 030 złotych.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w realizacji grantu i dalszej pracy badawczej!