„Heteroseksualność i monogamiczność małżeństwa jako stosunku prawnego” – monografia dr Małgorzaty Łączkowskiej-Porawskiej

Nakładem Wydawnictwa Instytutu Nauk Prawnych PAN ukazała się kolejna monografia z serii: „Rozprawy Prawnicze. Seria monograficzna Instytutu Nauk Prawnych PAN” – monografia dr Małgorzaty Łączkowskiej-Porawskiej: „Heteroseksualność i monogamiczność małżeństwa jako stosunku prawnego”.


Z recenzji wydawniczych:

„Monografia będzie z pewnością przydatna nie tylko dla osób zajmujących się od strony teoretycznej problemami prawa rodzinnego, ale można również polecić jej lekturę osobom interesującym się poruszonymi w niej zagadnieniami w praktyce zawodowej. Dogłębność analizy występujących problemów, proponowane ich rozwiązywanie sprawia, że opracowanie będzie stanowić pomoc dla «praktyków» borykających się w swojej pracy zawodowej z poruszonymi w monografi i kwestiami. Monografia ta powinna wręcz stać się «lekturą obowiązkową» nie tylko dla pracowników naukowych, ale i dla sędziów, adwokatów, czy kierowników u.s.c.”

dr hab. Janusz Gajda prof. UJK

„Książka stanowi znaczący wkład do prawniczej debaty naukowej na temat roli małżeństwa i rodziny. Czytelnik może główną myśl książki przyjąć lub odrzucić, ale nie ma możliwości uczynienia zarzutu, że Autorka nie dopowiada swoich myśli, że czyni intelektualne uniki, czy też uchyla się od jasnego wyrażania poglądów”.

dr hab. Marek Andrzejewski prof. US, prof. INP PAN