Inauguracja IV edycji studiów podyplomowych „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych”

13 października br. odbędzie się uroczysta inauguracja IV edycji studiów podyplomowych „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych” organizowanych przez Instytut Nauk Prawnych PAN pod patronatem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

Wydarzenie otworzą wystąpienia prof. INP PAN dr hab. Celiny Nowak – Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN, dr Edyty Bielak-Jomaa – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Macieja Byczkowskiego – Prezesa SABI Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych oraz dra Grzegorza Sibigi – Kierownika Studiów Podyplomowych. Następnie wykład inauguracyjny pt. „Informacja jako prawnie chroniona wartość w obrocie gospodarczym” wygłosi prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki – Kierownik Centrum Prawa Nowych Technologii.

Uroczystości towarzyszyć będzie wręczenie nagród dla najlepszych absolwentów III edycji studiów podyplomowych.