Informacja o materiale pokonferencyjnym

Poznań – Warszawa, marzec 2022

3 grudnia 2021 roku WPiA UAM oraz INP PAN zorganizowały wspólnie międzynarodowe seminarium poświęcone dyrektywie o prawie autorskim i prawach pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym.

Do udziału w międzynarodowym seminarium Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki oraz Prof. UAM dr hab. Rafał Sikorski zaprosili prelegentów z ośrodków uniwersyteckich w Amsterdamie, Rzymie, Dublinie, Londynie, Glasgow, Lizbonie, Szegedzie i Tokio.

Prelegenci dyskutowali o dyrektywie i jej implementacji w prawie państw członkowskich UE. Przedstawiamy Państwu materiał będący zapisem wystąpień panelistów, jednocześnie uwzględniającym dyskusje oraz odpowiedzi na pytania uczestników.

CDSM Directive seminar proceedings