Informacja o wyborze wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem jest wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach 223 i 219 na II piętrze w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat w Warszawie.

W trybie zapytania ofertowego w zakresie zamówienia, któego przedmiotem jest wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach 223 i 219 na II piętrze w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat w Warszawie. została wybrana firma SKUTECZNEIT.PL, Milęcin 22, 05-840 Brwinów.
Przedmiotem zapytania było zamówienie o wartości poniżej 30.000 euro, do którego nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych.