Informacja o wyborze wykonawcy zamówienia na dostawę, transport wraz z wniesieniem, montaż i instalację serwera dla Instytutu Nauk Prawnych PAN.

W trybie zapytania ofertowego w zakresie zamówienia na dostawę, transport wraz z wniesieniem, montaż i instalację serwera dla Instytutu Nauk Prawnych PAN została wybrana firma Bartkiewicz – Świetlik Company Sp. J.
Przedmiotem zapytania było zamówienie o wartości poniżej 30.000 euro, do którego nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych.