Informacja o wyborze wykonawcy zamówienia na grupowe kursy językowe z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego dla pracowników INP PAN.

W trybie zapytania ofertowego w zakresie zamówienia grupowe kursy językowe z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego dla pracowników INP PAN została wybrana firma Cambridge School of English Sp. z o.o.


Przedmiotem zapytania było zamówienie o wartości poniżej 30.000 euro, do którego nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych.