Informacja w związku z zagrożeniem koronawirusem

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, na podstawie Zarządzenia Dyrektora INP PAN odwołuje się do 27 marca 2020 r. zaplanowane wydarzenia o charakterze otwartym, tj.: konferencje, seminaria, wykłady i inne spotkania tego typu organizowane przez Instytut, jak również wydarzenia organizowane przez podmioty zewnętrzne na terenie INP PAN, a także zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych i doktoranckich (seminaria z doktorantami, w miary możliwości, będą prowadzone w trybie zdalnym).

Do odwołania zamyka się dla czytelników Bibliotekę Instytutu Nauk Prawnych PAN.

Wobec zaleceń epidemiologicznych opublikowanych na stronie Biblioteki Narodowej, w okresie zamknięcia Biblioteki nie będą realizowane zamówienia biblioteczne ze zbiorów INP PAN, przyjmowane zwroty oraz realizowane zamówienia na zakup materiałów bibliotecznych.