Instytut Nauk Prawnych PAN z żalem zawiadamia o śmierci Pani Profesor Ireny Wiszniewskiej-Białeckiej

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 23 maja 2018 r. Pani Profesor Ireny Wiszniewskiej-Białeckiej, wieloletniego pracownika Instytutu Nauk Prawnych PAN, Sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku, Sędziego Sądu Unii Europejskiej w stanie spoczynku.

Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrekcja, Rada Naukowa i pracownicy Instytutu Nauk Prawnych PAN