Konsument a sztuczna inteligencja: grant dla Instytutu Nauk Prawnych i Instytutu Języka Polskiego PAN (prof. Hans-Wolfgang Micklitz i dr Mateusz Grochowski)

Z przyjemnością informujemy, że Narodowe Centrum Nauki przyznało grant (w konkursie OPUS 18) na projekt badawczy poświęcony wykorzystaniu sztucznej inteligencji jako instrumentu ochrony konsumenta. Będzie on realizowany przez konsorcjum utworzone przez Instytut Nauk Prawnych PAN i Instytut Języka Polskiego PAN. Projekt będzie skupiał się przede wszystkim na zagadnieniach możliwości zautomatyzowanej oceny językowej i formalnej przejrzystości (transparentności) umów konsumenckich, podejmując próbę skonstruowania precyzyjnych narzędzi badawczych w tym zakresie oraz bardziej szczegółowej analizy prawnych i lingwistycznych aspektów transparentności w obrocie konsumenckim. Projekt jest kierowany przez prof. Hansa-Wolfganga Micklitza, a koordynatorem jego części prawnej w INP PAN będzie koordynowana przez dr. Mateusza Grochowskiego).