Nagroda im. M. Serzyckiego dla dra Grzegorza Sibigi

W dniu 28 stycznia br. podczas obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych dr Grzegorz Sibiga z Zakładu Prawa Administracyjnego INP PAN otrzymał doroczną Nagrodę im. Michała Serzyckiego przyznaną przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych „za promowanie wartości ochrony danych osobowych i prawa do prywatności”.


Informacja dostępna na stronie UODO.

Laudacja i wręczenie nagrody do obejrzenia (od 1h08’50’) na kanale youtube UODO.