Najnowszy numer Studiów Migracyjnych – Przeglądu Polonijnego

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru Studiów Migracyjnych – Przeglądu Polonijnego. Zawiera on artykuły powstałe na podstawie referatów wygłoszonych podczas zorganizowanej przez Zakład Prawa Europejskiego i Zakład Kryminologii INP PAN w lipcu 2020 r. konferencji – cyklu seminariów poświęconych Europejskiemu programowi w zakresie migracji.

Link do czasopisma