„Nowe Technologie i Prawo Własności Intelektualnej” – 14.11.2019 – Program konferencji


OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I NOWE TECHNOLOGIE

CENTRUM PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII INP PAN

Warszawa, ul. Nowy Świat 72 – Pałac Staszica

NOWE ZASADY OCHRONY PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Dyskusja nad sądem własności intelektualnej


9.30 Otwarcie konferencji – Dyrektor INP PAN, prof. Celina Nowak

9.45 Prezes Urzędu Patentowego RP – Edyta Demby-Siwek
Potrzeba sądownictwa w sprawach własności przemysłowej

10.15 Katarzyna Michalak – Główny specjalista Ministerstwa Sprawiedliwości
Stan prac nad nowym sądem ds. własności intelektualnej

10.45 Prof. Paweł Podrecki – Centrum Prawa Nowych Technologii PAN
Perspektywa sądownictwa szczególnego w sprawach własności intelektualnej (nowe środki ochrony)

11.15 -11.30 Przerwa kawowa

11.30 Bartosz Krakowiak – Prezes Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej
Kognicja sądów ds. własności intelektualnej

12.00 Dr Krzysztof Kurosz, UŁ
(ekspert Zespołu do spraw utworzenia sądów własności intelektualnej w Ministerstwie Sprawiedliwości)
Ochrona własności intelektualnej – jakie są konieczne zmiany w zakresie sądownictwa w sprawach własności intelektualnej

12.30 Dr Justyna Ożegalska-Trybalska, UJ Powództwa ustalające w prawie własności przemysłowej

13.00 Dorota Rzążewska – Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
Rola pełnomocników w kształtowaniu właściwości sądu według projektu zmian wprowadzających sądy własności intelektualnej

13.30 Paweł Kurcman – Wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
Ekspertyzy rzeczników patentowych na potrzeby “technicznego” sądu własności intelektualnej w Warszawie według projektu zmian wprowadzających sądy własności intelektualnej.

14.00 Dr Katarzyna Gutbier
Nowelizacja procedury postępowania sądowego w sprawach z obszaru miedzy innymi problematyki znaków towarowych.

14.20 – 15.00 – przerwa obiadowa

PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII

Moderator: Dr Żaneta Pacud, INP PAN

15.00 Prof. Monika Namysłowska – UŁ
Ochrona konsumentów a sztuczna inteligencja, między prawem i etyką

15.30 Prof. Dariusz Szostek – UoP, Katedra Wirtualna MC
Blockchain – aktualne zagadnienia prawne

16.00 Prof. Rafał Sikorski – UAM
Dostęp do standardów technologicznych chronionych patentami.

16.30 Dr Ewa Laskowska – Litak, UJ
Alexa, jaka dziś pogoda? – problem pojęcia utworu i sztucznej inteligencji

17.00 Dr Marcin Rojszczak – PW
Rola standaryzacji w budowie europejskiego modelu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni

17.30 Dr Kamil Szpyt – KAFM
Responsible AI Licenses szansą na uregulowanie zasad „odpowiedzialnego” korzystania ze sztucznej inteligencji?

18.00 Dr Maciej Hulicki – UKSW
Ryzyka transakcyjne w kontekście inteligentnych umów

18.30 Zakończenie konferencji