Nowy numer „Archiwum Kryminologii” już dostępny

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować, że dzięki wspólnemu wysiłkowi redakcji, Autorów i Autorek oraz Recenzentek i Recenzentów został właśnie opublikowany kolejny, ciekawy numer „Archiwum Kryminologii” (tom XLII, nr 2 z 2020 roku). Znajdą go Państwo na naszej stronie: czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/issue/view/148. W numerze znajdują się między innymi artykuły zwycięzców konkursu dla młodych kryminologów, którymi zostali Dušan Stanković, Valentina Pavlović Vinogradac oraz Andrzej Uhl.

Pragniemy również poinformować, że w opublikowanym 11 lutego br. komunikacie Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie wykazu czasopism naukowych i materiałów z konferencji międzynarodowych, „Archiwum Kryminologii” otrzymało 40 punktów. Niezależnie jednak od tego awansu podzielamy głosy krytyczne odnośnie do głęboko niewłaściwego sposobu powstania tej listy.


Jednocześnie chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa do składania tekstów do publikacji. Przyjmujemy je w trybie ciągłym. Wystarczy zalogować się na naszą platformę (czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/about/submissions) i przesłać artykuł, który zostanie poddany ocenie przez dwoje niezależnych recenzentów i recenzentek. Każdy tekst po uzyskaniu pozytywnych recenzji niezwłocznie publikujemy na naszej stronie w modelu online first.