Nowy numer „Biuletynu Kryminologicznego”

Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer „Biuletynu Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława”, wydany w nowej odsłonie, pod zmienionym tytułem: „Biuletyn Kryminologiczny”.

Pomimo zmiany tytułu i szaty graficznej jest to w dalszym ciągu to samo pismo wydawane pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii, obecnie pod redakcją naukową prof. dr hab. Beaty Gruszczyńskiej. Instytut Nauk Prawnych PAN wsparł wysiłki redakcji czasopisma w zwiększeniu dostępności periodyku i popularyzacji publikowanych w nim artykułów. Będziemy we współpracy dążyć do tego, by „Biuletyn Kryminologiczny” stał się bardziej rozpoznawalny wśród naukowców w kraju i za granicą przy zachowaniu dotychczasowego profilu publikowanych prac.

Liczymy, że w nowym składzie redakcji, z nowym wydawcą, w nowej szacie graficznej i z nowym tytułem „Biuletyn Kryminologiczny” stanie się platformą publikacyjną dla wszystkich, zarówno dla młodych naukowców, jak i dla autorów, którzy mają już uznany dorobek naukowy.

Tymczasem zapraszamy do lektury w e-Bibliotece Prawniczej.

grafika #zostań w domu