Oferta pracy w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN – Specjalista ds. informacji naukowej / kustosz

Oferta pracy w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN

Instytut Nauk Prawnych PAN poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty ds. informacji naukowej / kustosza.

Data ważności ogłoszenia: 15.09.2022 r.

Planowana data nawiązania współpracy: październik 2022 r.

Oferowane stanowisko: specjalista ds. informacji naukowej / kustosz (2 stanowiska pracy)


Zakres obowiązków:

 • tworzenie zasobów informacyjnych Instytutu Nauk Prawnych PAN – głównie katalogowanie publikacji w bazie Polskiej Bibliografii Prawniczej;
 • realizacja kwerend bibliograficznych, katalogowych, w tym zewnętrznych w bibliotekach naukowych lub w zasobach dostępnych online;
 • sporządzanie zestawień bibliograficznych i analiz bibliometycznych;
 • uczestnictwo w innych pracach wykonywanych przez Bibliotekę.

Wymagania:

 • wykształcenie z informacji naukowej;
 • doświadczenie w pracy w ośrodku informacji naukowej;
 • dobra znajomość systemów bibliotecznych (preferowany system KOHA); standardów opisu bibliotecznego Marc21,
 • dobra znajomość systemów informacji prawnej, baz danych z zakresu nauk społecznych i otwartych zasobów informacyjnych;
 • znajomość podstawowych terminów z zakresu prawa;
 • umiejętność samodzielnego wyszukiwania i selekcji informacji, w tym w języku angielskim;
 • skrupulatność, systematyczność, rzetelność i dokładność w zakresie realizowanych zadań,
 • gotowość do podnoszenia swoich kompetencji;
 • zaangażowanie, zdyscyplinowanie, terminowość,
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowym atutem będzie:

 • umiejętność szybkiego czytania;
 • znajomość języka francuskiego lub niemieckiego w stopniu pozwalającym na wykonanie kwerendy bibliograficznej i udzielenie pisemnej informacji;
 • znajomość systemów bazodanowych oraz języków xml i html;
 • znajomość formatu opisu bibliograficznego Marc21 dla wydawnictw zwartych, artykułów i części prac naukowych oraz dokumentów elektronicznych;
 • znajomość zasad katalogowania z wykorzystaniem języka informacyjno-wyszukiwawczego bazy ePBP.

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • pracę częsciowo zdalną, wykonywaną poza siedzibą Zleceniodawcy;
 • stabilne zatrudnienie, bezpośrednią i życzliwą kulturę pracy;
 • możliwość uczestniczenia w realizacji projektów z zakresu upowszechniania nauki;
 • ciekawą i ambitną pracę przy tworzeniu zasobów informacyjnych z zakresu prawa;
 • realny wpływ na tworzone zasoby informacyjne i funckjonalność rozwijanych systemów.

Wymagane dokumenty:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie na adres cin@inp.pan.pl:

 • CV wraz z klauzulą o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko administracyjne (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
 • oświadczenia o zapoznaniu się z „Informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na stanowiska administracyjne”, dostępnych na stronie BIP INP PAN w zakładce Konkursy i ogłoszenia o pracę.
 • list motywacyjny

W tytule maila prosimy o podanie nazwy stanowiska.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.