Oferta pracy w Wydawnictwie Instytutu Nauk Prawnych PAN – Redaktor językowy

Oferta pracy w Wydawnictwie Instytutu Nauk Prawnych PAN

Instytut Nauk Prawnych PAN poszukuje redaktora językowego.

Data ważności ogłoszenia: 06.03.2022 r.

Planowana data nawiązania współpracy: marzec 2022 r.

Oferowane stanowisko: redaktor językowy w Wydawnictwie INP PAN


Zakres obowiązków:

 • redakcja i korekta publikacji wydawanych przez Wydawnictwo INP PAN;
 • opracowywanie planu wydawniczego wraz z aktualizacjami, harmonogramu pracy wydawnictwa;
 • bieżące wsparcie pracy czterech czasopism naukowych;
 • rejestracja numerów ISBN oraz identyfikatorów DOI;
 • koordynacja procesu wydawniczego od zgłoszenia publikacji do planu wydawniczego po publikację w repozytoriach i bazach zewnętrznych;
 • przygotowywanie umów wydawniczych dla autorów i zleceniobiorców;
 • nadzorowanie terminowości i jakości pracy zleceniobiorców.
 • wysyłka egzemplarzy obowiązkowych, prenumerat i zamówień.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe z zakresu polonistyki lub informacji naukowej z specjalizacją edytorstwo;
 • minimum roczne, udokumentowane doświadczenie pacy w wydawnictwie naukowym (na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnej), obejmujące pracę nad wszystkimi typami publikami (tj. czasopismami, monografiami i publikacjami zbiorowymi);
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętność planowania zadań, a następnie kontrola nad ich terminową realizacją,
 • gotowość do podnoszenia własnych kompetencji i umiejętności;
 • zaangażowanie, kreatywność, terminowość, zdyscyplinowanie oraz dokładność i rzetelność pracy;
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość programów AdobeInDesigne, Illustrator, Foxit i doświadczenie w składzie i opracowaniu graficznym publikacji;
 • znajomość formatu DublineCore oraz umiejętność obsługi systemów OJS, DSpace, DLibra;
 • doświadczenie w korekcie publikacji anglojęzycznych.

Oferujemy:

 • umowę o pracę z możliwością częściowej pracy zdalnej;
 • możliwość uczestniczenia w realizacji projektów wydawniczych we współpracy z Wydawcami o globalnym zasięgu.
 • stabilne zatrudnienie, bezpośrednią i życzliwą kulturę pracy;
 • możliwość podnoszenia własnych kompetencji, uczestnictwa w projektach z zakresu upowszechniania nauki, realizowanych przez INP PAN;
 • atrakcyjne wynagrodzenie.

Wymagane dokumenty:

CV wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagane doświadczenie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie na adres wydawnictwo@inp.pan.pl:

 • CV wraz z klauzulą o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. administracyjnych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
 • oświadczenia o zapoznaniu się z „Informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na stanowiska administracyjne”, dostępnych na stronie BIP INP PAN w zakładce Konkursy i ogłoszenia o pracę.
 • dokumenty potwierdzające doświadczenia lub portfolio zrealizowanych prac wydawniczych.

W tytule maila prosimy o podanie nazwy stanowiska.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.