Państwo, prawo i naród – czy V Republika jest nadal atutem Francji?

Voir en français ikona

4 października 2023 r. mija 65 lat od wejścia w życie Konstytucji V Republiki Francuskiej z 1958. Wraz z tradycją interpretacji i orzecznictwem tworzy ona część dziedzictwa prawnego Europy. Rocznice skłaniają do dyskusji nad tym, co się potwierdziło bądź nie wytrzymało próby czasu. Powracają pytania o stabilność systemu i instytucji, pojawiają się nowe propozycje reform. We współczesnym państwie demokratycznym trwałość ustrojowa wymaga bowiem odpowiedniej równowagi między stabilnością paktu konstytucyjnego a jego zdolnością do ewolucji w celu zachowania zaufania obywateli oraz sprostania ich oczekiwaniom. Dyskusje te mają wymiar uniwersalny.

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk wraz z Europejskim Centrum Badań Ustrojowych Uniwersytetu Łódzkiego mają zaszczyt i przyjemność zaprosić do debaty dokładnie w dniu 65 rocznicy referendum, w którym Naród francuski przyjął Konstytucję V Republiki. Konferencja z udziałem polskich i francuskich znawców problematyki ustrojowej, której patronują m. in. Prezes Polskiej Akademii Nauk oraz Ambasada Francji w Polsce, odbędzie się w ramach pierwszej edycji 2023 « Journée du droit » organizowanej pod auspicjami Ministra Europy i Spraw Zagranicznych Francji.

dr hab. Katarzyna Kubuj
Kierowniczka Centrum Polsko-Francuskiej Myśli Prawniczej
Instytut Nauk Prawnych PAN

dr hab. Kazimierz Michał Ujazdowski, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
Dyrektor Europejskiego Centrum Badań Ustrojowych
Uniwersytet Łódzki