Polskie prawo migracyjne w obliczu wyzwań związanych z zarządzaniem migracjami, dostępem do ochrony międzynarodowej i granicami

Konferencja pt. „Polskie prawo migracyjne w obliczu wyzwań związanych z zarządzaniem migracjami, dostępem do ochrony międzynarodowej i granicami” – Warszawa, 17-18 października 2024 r.
Centrum Badań nad Prawem Migracyjnym INP PAN serdecznie zaprasza do udziału w konferencji poświęconej polskiemu prawu migracyjnemu. Konferencja pt. „Polskie prawo migracyjne w obliczu wyzwań związanych z zarządzaniem migracjami, dostępem do ochrony międzynarodowej i granicami” odbędzie się w siedzibie INP PAN (Pałac Staszica – ul. Nowy Świat 72, Warszawa).

Zgłoszenia udziału są przyjmowane do 14 lipca 2024 r. za pośrednictwem formularza.

Zaproszenie kierujemy do wszystkich osób, które analizują prawo migracyjne i jego funkcjonowanie. Przyjmujemy szerokie ujęcie prawa migracyjnego – obejmuje ono nie tylko zagadnienia związane z wjazdem i legalizacją pobytu, ale także kwestie pracy, edukacji i innych dziedzin funkcjonowania zarówno samych osób migrujących, jak również instytucjonalnego systemu zarządzania migracją, dostępem do ochrony międzynarodowej i granicami. Zapraszamy osoby badające prawo migracyjne i jego funkcjonowanie przy użyciu różnych metod, zarówno tych typowych dla nauk prawnych (jak metoda doktrynalna czy komparatystyczna), jak i metod charakterystycznych dla innych dyscyplin, bazujących na badaniach empirycznych (m.in. z zakresu socjologii, antropologii, filozofii czy ekonomii prawa). Przedmiotem dyskusji podejmowanych podczas konferencji będą wyzwania stojące przed polskim prawem migracyjnym, ale i przed systemem instytucjonalnym w związku z obowiązującym lub planowanym prawem w zakresie kontroli migracji, zarządzania granicami i udzielania ochrony.