Pracownicy Instytutu z wizytą w Wietnamskiej Akademii Nauk Społecznych


W dniach 16-22 maja 2019 r. troje pracowników Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk – prof. Anna Młynarska-Sobaczewska, mgr Joanna Florecka oraz mgr Piotr Polak – gościło z wizytą w Wietnamskiej Akademii Nauk Społecznych (VASS). Całe przedsięwzięcie było odpowiedzią na zaproszenie wietnamskich partnerów i stanowiło kontynuowanie zapoczątkowanej w 2018 r. współpracy.

Reprezentanci Instytutu wzięli udział w trzech seminariach, zorganizowanych przez Instytut Państwa i Prawa VASS, Wietnamski Instytut Badań Europejskich VASS oraz Graduate Academy of Social Sciences (GASS), na których poruszali tematy związane z rządami prawa, procesem legislacyjnym oraz rolą Trybunału Konstytucyjnego. Wygłosili również referat na międzynarodowej konferencji w Hanoi – “Equality in accessing resources for vietnamese enterprises: lessons learned from international experiences”, zorganizowanej przez VASS i Konrad-Adenauer-Stiftung.