Praktyki studenckie w Zakładzie Kryminologii INP PAN

JEŻELI PRAKTYKI,
TO TYLKO W ZAKŁADZIE KRYMINOLOGII INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH PAN!!!!

Czy w Twojej głowie pojawiła się kiedyś myśl, że kryminologia to fascynujący przedmiot? Podobały Ci się techniki badań w kryminologii? Chcesz spróbować, jak to jest robić badania kryminologiczne?

Jeśli tak, to mamy dla Ciebie ofertę praktyk. 😀


Kim jesteśmy? Zakład Kryminologii jest najstarszą jednostką badawczą Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Prowadzone przez jego pracowników i pracowniczki badania empiryczne od zawsze mają charakter interdyscyplinarny, uwzględniają różne perspektywy: prawną, socjologiczną oraz psychologiczną. Kluczowe zagadnienia poruszane przez badaczy i badaczki na przestrzeni lat uwzględniały m.in.: diagnozy przestępczości w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki poszczególnych kategorii przestępstw i ich sprawców, przestępczość nieletnich, recydywę oraz kariery kryminalne, problematykę nieprzystosowania społecznego dzieci i młodzieży czy przemocy domowej, przestępczość cudzoziemców czy seniorów, penitencjarystykę, przestępczość gospodarczą oraz zagadnienia związane z wpływem zmian społecznych i różnych form wykluczenia społecznego na przestępczość. W efekcie prowadzonych przez nas prac empirycznych powstało wiele cennych publikacji naukowych, które są źródłem danych wykorzystywanych do analiz porównawczych zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Więcej informacji o Zakładzie znajdziesz tutaj.


Dlaczego warto odbyć praktyki u nas? Chcemy się dzielić z innymi osobami naszą pasją naukową, zarażać nią inne osoby i przekazywać nasze doświadczenia. Chcemy zatem zaoferować młodym, zdolnym i ambitnym studentom i studentkom skorzystanie z tego, do czego sami przez lata doszliśmy. Serdecznie zachęcamy i zapraszamy Państwa do kontaktu z nami i przyłączenia się do kryminologicznej przygody badawczej. Czasem to praca żmudna (jak na przykład prowadzenie badań aktowych), ale zawsze jest interesująca i prowadzi do ciekawych obserwacji, odkryć, a w efekcie i analiz.


Proponujemy możliwość odbycia bezpłatnych praktyk w Zakładzie Kryminologii INP PAN, które potwierdzimy certyfikatami i które stanowią zaliczenie praktyk obowiązkowych dla studentów IPSiR UW. Osoby na praktykach będą zaangażowane m.in. w prowadzone obecnie badania aktowe nieletnich popełniających przestępstwa z użyciem przemocy oraz badania nad kryminalizacją zjawiska bezdomności.


Praktyki obejmują łącznie 60 godzin pracy w okresie wakacyjnym (lipiec – wrzesień 2020 roku). Część pracy może być wykonana zdalnie, wiele zadań będzie jednak wymagało obecności w siedzibie Zakładu (w historycznym Pałacu Staszica, przy ul. Nowy Świat 72) i pracy na miejscu (np. praca z aktami spraw sądowych). Szczegółowy plan pracy zostanie uzgodniony pomiędzy osobami przyjętymi na praktyki a kierownictwem Zakładu. Poszukujemy od dwóch do trzech osób.


Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą, prosimy o wysłanie krótkiego listu motywacyjnego (zawierającego informację o ocenach z egzaminu z podstaw kryminologii i z technik badań w kryminologii z II roku) na adres: witold.klaus@inp.pan.pl do 30 czerwca br.

W imieniu Zakładu Kryminologii INP PAN,

dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN
kierownik Zakładu Kryminologii INP PAN